Registrovaní účastníci
  Meno Organizácia
1 Igor PAVLOVIČ Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2 Barbara Lazoriková Akadémia umení Banská Bystrica
3 Petra Virágová Akadémia umení v Banskej Bystrici
4 Tomáš Tomašovič Akadémia umení v Banskej Bystrici
5 Igor Naňo AUB
6 Martina Urbašek CKM SYTS
7 Martin Tischer COMINFO, a.s.
8 Dáša Foglarová DOCKitIN a.s.
9 František Stanček Dubnický technologický inštitút
10 Jolana Gubalová EF UMB
11 Ľuboš Elexa EF UMB
12 Iuliia Iashchenko EF UMB
13 Anna Parobková EF UMB
14 Igor Kollár EF UMB
15 Bohuslav Martiško EF UMB
16 Miroslav Hužvár Ekonomická fakulta UMB
17 Marián Križovenský Ekonomická univerzita v Bratislave
18 Zuzana Juhászová Ekonomická univerzita v Bratislave
19 Peter Malik Ernst & Young, s.r.o.
20 Paula Kozubikova Okanikova exe, a.s.
21 Peter Veselý Fakulta managementu univerzita Komenského
22 Vincent Karovič Fakulta managementu Univerzita Komenského
23 Ján Papula Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
24 Marta Gnipová FIIT STU
25 Norbert Jakus Finančné riaditeľstvo SR
26 Tomáš Polák Finančné riaditeľstvo SR
27 Katarína Nosková Finančné riaditeľstvo SR
28 Peter Luby GAMO a.s.
29 Marcela Gottwaldová GAMO a.s.
30 Maros Korman Hewlett Packard Enterprise
31 Pavel Chovanec Hewlett Packard Enterprise
32 Martin Ondrus Hewlett Packard Enterprise
33 Pavol Závackyý Huawei solution partner: Qintec a.s.
34 Jozef Lackovič HYDRA Computer s.r.o.
35 Milan Šorm IS4U, s.r.o.
36 Tomáš Majer IS4U, s.r.o.
37 Matej Ištván itelligence Slovakia
38 Tom Saeys itelligence Slovakia
39 Peter Šághy itelligence Slovakia, s.r.o.
40 Róbert Lukáč Katolícka univerzita v Ružomberku
41 Vendelín Ružička Katolícka univerzita v Ružomberku
42 Jana Kohoutková Masarykova univerzita
43 Jarmila Škrinárová Matej Bel University
44 Ladislav Janko Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
45 Dominika Špírová Ministerstvo hospodárstva SR
46 Peter Tóth Ministerstvo hospodárstva SR
47 Jakub Pastier Ministerstvo hospodárstva SR
48 Jana Križalkovičová Ministerstvo hospodárstva SR
49 Ľubomír Bača Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
50 Martin Janáček Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
51 Martin Horňák Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
52 Mária Mrižová Ministerstvo vnútra SR
53 Daniela Dvořaková Ministerstvo vnútra SR
54 Jaroslava Kvačalová Ministerstvo vnútra SR
55 Jana Blahúsová Ministerstvo vnútra SR
56 Anna Michniewska Pedagogical University of Cracow
57 Rudolf Kaniansky Pedagogická fakulta UKF v Nitre
58 Vladimír Pisarský Prešovská univerzita v Prešove
59 Jaroslava Šnajdarová R UMB
60 Mária Karlíková R UMB
61 Tomáš Ferianc SINO s.r.o.
62 Matej Turčan SINO s.r.o.
63 Peter Škrovina Slovenska polnohospodarska univerzita v Nitre
64 Darina Tothová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
65 Rastislav Neczli Slovenska spoločnosť pre systémovú integráciu
66 Emilia Košuthová Slovenská technická univerzita
67 Eva Tarová Slovenská technická univerzita
68 Andrea Bujdáková Slovenská technická univerzita v Bratislave
69 Juraj Bachratý Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
70 Radoslav Suchár Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
71 Milan Jankovič Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
72 Igor Naňo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
73 Ľuboš Határ SPU v Nitre
74 Gabriel Fazekaš STU Bratislava
75 Jana Vaškorová STU v Bratislave
76 Milan Šujanský Technická univerzita v Košiciach
77 Martin Chovanec Technická univerzita v Košiciach
78 Svetlana Hanzelyová Technická univerzita vo Zvolene
79 Jaroslav Obr Technická univerzita vo Zvolene
80 Daniela Ukropová Technická univerzita vo Zvolene
81 Tibor Weis Technická univerzita vo Zvolene
82 Jaroslava Štefková Technická univerzita vo Zvolene
83 Marián Herzog TEMPEST a.s.
84 Jozef Sládek TEMPEST a.s.
85 Peter Farkaš TEMPEST a.s.
86 František Štefanka TransData s.r.o.
87 Martin Fábry TransData s.r.o.
88 Peter Franko Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
89 Pavol Jurák Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
90 Jozef Koricina Trnavská univerzita v Trnave
91 Pavel Beno Trnavska univerzita v Trnave
92 Viera Vajglová Trnavská univerzita v Trnave
93 Stanislav Ďurfina UKF v Nitre
94 Marta Kostúrová UMB
95 Ján Chmelík UMB
96 Ján Hudec UMB B. Bystrica
97 Karol Fabian UMB Banska Bystrica
98 Katarína Sebínová UMB Banská Bystrica
99 Tamás Méri Univerzita J. Selyeho
100 Krisztian Piller Univerzita J. Selyeho
101 Peter Jurášek Univerzita Komenského v Bratislave
102 Ján Petrík Univerzita Komenského v Bratislave
103 Juraj Fojtik Univerzita Komenského v Bratislave
104 Peter Kopac Univerzita Komenského v Bratislave
105 Jakub Chalachán Univerzita Komenského v Bratislave
106 Zuzana Kovačičová Univerzita Komenského v Bratislave
107 Ivan Baláž Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
108 Jozef Siláči Univerzita Mateja Bela
109 Jakub Námešný Univerzita Mateja Bela
110 Janka Klincková Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
111 Peter Renčo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
112 Martin Miklík Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
113 Tomáš Styk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
114 Miroslav Murin Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
115 Monika Luptáková Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
116 Katarína Babeľová Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
117 Ľubor Murgaš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
118 Miroslav Oráč Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
119 Stanislav Leitman Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
120 Gabriela Kormancová Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta
121 Erik Bruoth Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
122 Jozef Jantošovič Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
123 Slavomír Varchula Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v košiciach
124 Viktória Yanochko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
125 Radovan Engel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
126 Peter Čižmár Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
127 Slávka Šimková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Kośiciach, Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
128 Miron Kuzma Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
129 Jozef Kšiňan Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
130 Igor Michalov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
131 Katarína Výrostková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
132 Anton Jánoš Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
133 Slavomír Salanci Ústav výpočtovej techniky, Technická univerzita Košice
134 Peter Antal UVT TUKE
135 Tomas Lacko Vypoctove stredisko SAV
136 Michal Soukop Vysoká škola výtvarných umení
137 Pavel Bukoven Vysoká škola výtvarných umení
138 Juraj Fabuš Žilinská univerzita v Žiline
139 Viktória Fabušová Žilinská univerzita v Žiline
140 Pavol Podhora Žilinská univerzita v Žiline
141 Karol Matiaško Žilinská univerzita v Žiline
142 Milan Tabak Žilinská univerzita v Žiline
143 Iveta Kremeňová Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS, Katedra spojov
144 Terézia Galovičová Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS, Katedra spojov
145 Libor Janovec ŽP Informatika
146 Marián Pavčík ŽP Informatika
147 Alžbeta Kubove ŽP Informatika s.r.o.